Seminar De Toekomst van de Theologische Bibliotheek

Jubileum Seminar van de Stichting Library Development Indonesia i.s.m. de PThU te Amsterdam  ‘De Toekomst van de Theologische Bibliotheek’ op vrijdag 12 december 2014 van 14 tot 17 uur in de Filmzaal van de PThU op de eerste verdieping van de E-vleugel van het hoofdgebouw van de VU, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

 Programma
Prof. Dr Mechteld Jansen, ‘Relatie PThU – Indonesië,’ tevens openingswoord als gastvrouw van de PThU, waar het seminar plaats vindt,

Dr At Ipenburg, ‘Tien jaar LDI. Tien jaar hulp aan Ambon (en andere bibliotheken),’

mw Hilda Putong MA, ‘De toekomst van de theologische bibliotheken in Zuid Oost Azië en Indonesië in het bijzonder,’

drs G D (Geert) Harmanny, ‘Samenwerking van theologische bibliotheken en de toekomst van de theologische bibliotheek in Europa,’

drs Wiljan Puttenstein, ‘De toekomst van de theologische bibiotheek in Nederland en het project verhuizing bibliotheek PThU Kampen naar Amsterdam, Groningen en Indonesië.’

Na elke inleiding is er een korte vragenronde

Discussie

 De inleiders

Prof Dr Mechteld Jansen is hoogleraar missiologie aan de PThU, Amsterdam en tevens rector en voorzitter van het college van bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) te Amsterdam en Groningen.

Dr At Ipenburg is voorzitter van de Stichting Library Development Indonesia

Hilda Putong is bibliothecaris van de Theologische Hogeschool Jakarta en tevens Area Representative of Indonesia for Forum of Asian Theological Librarians (ForATL)

Drs Geert Harmanny is bibliothecaris van de Theologische Universiteit Kampen (Vrijgemaakt), voorzitter van de Vereniging voor het Theologisch Bibliothecariaat (VThB) (http://www.theologischebibliotheken.nl), en tevens voorzitter van BETH, an ecumenical association of European national theological library organizations as well as single libraries. It has a membership of nearly 1,500 libraries, spreading from north to south, east to west of Europe. Info: http://theo.kuleuven.be/apps/press/beth/)

Drs Wiljan Puttenstein is bibliothecaris van de bibliotheek van de Protestantse Theologische Universiteit

Moderator
Dr Alle Hoekema, universitair hoofddocent (emeritus) VU Amsterdam

Voertaal: Engels