Boeken naar Banjarmasin

De St LDI verstuurde maandag 27 juni 2016 tien dozen met academische boeken op het gebied van de theologie, religie, filosofie en geschiedenis naar de Theologische Hogeschool van de Gereja Kristen Evangelis in Banjarmasin, Zuid Kalimantan, Indonesië.

Aankomst boeken in Ambon: 503 dozen in een container

December 2015
Singkat saja saya beritahukan bahwa  Buku bantuan Yayasan LDI telah tiba di Ambon dengan selamat sebanyak 503 box. ,

Selain itu container kosong juga, telah masuk ke Kampus UKIM, dan ditempatkan pada posisinya, bagian depan. Dengan demikian seluruh proses pengurusan buku -buku bantuan telah selesai.

Rektor UKIM, Pdt.Dr. Cornelis Adolf  Alyona , M voltaren comprimés.Th bersama saya, mengucapkan terima kasih yang dalam kepada semua pihak yang

membantu kami di Ambon. Terlampir  foto buku dalam box dan container.
Tuhan memberkati kita semua. Salam dari saya untuk semua pihak.

In vertaling:

In het kort de container met boeken waarmee de Stichting LDI ons wil helpen, is veilig in Ambon aangekomen. Het zijn maar liefst 503 dozen.
De lege staat nu aan de vorozijde van de Campus van UKIM. Hiermee is het hele proces van de verzending en de invoer van de boeken voltooid.
De Rector van UKIM, Pdt. Dr. Cornelis Adolf Alyona, M.Th en  ikzelf danken allen die deze hulp mogelijk hebben gemaakt  Ik voeg bij een  foto van de dozen met boeken en van de container.

Moge God ons allen zegenen.

Groeten van mij aan allen.

Pdt Alex Relmasira, hoofd van de bibliotheek

De Toekomst van de Theologische Bibliotheek

Jubileum Seminar van de Stichting Library Development Indonesia i.s.m. de PThU te Amsterdam  ‘De Toekomst van de Theologische Bibliotheek’ op vrijdag 12 december 2014 van 14 tot 17 uur in de Filmzaal van de PThU op de eerste verdieping van de E-vleugel van het hoofdgebouw van de VU, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

 Programma
Prof. Dr Mechteld Jansen, ‘Relatie PThU – Indonesië,’ tevens openingswoord als gastvrouw van de PThU, waar het seminar plaats vindt,

Dr At Ipenburg, ‘Tien jaar LDI. Tien jaar hulp aan Ambon (en andere bibliotheken),’

mw Hilda Putong MA, ‘De toekomst van de theologische bibliotheken in Zuid Oost Azië en Indonesië in het bijzonder,’

drs G D (Geert) Harmanny, ‘Samenwerking van theologische bibliotheken en de toekomst van de theologische bibliotheek in Europa,’

drs Wiljan Puttenstein, ‘De toekomst van de theologische bibliotheek in Nederland en het project verhuizing bibliotheek PThU Kampen naar Amsterdam, Groningen en Indonesië.’

Na elke inleiding is er een korte vragenronde

Discussie

 De inleiders

Prof Dr Mechteld Jansen is hoogleraar missiologie aan de PThU, Amsterdam en tevens rector en voorzitter van het college van bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) te Amsterdam en Groningen.

Dr At Ipenburg is voorzitter van de Stichting Library Development Indonesia

Hilda Putong is bibliothecaris van de Theologische Hogeschool Jakarta en tevens Area Representative of Indonesia for Forum of Asian Theological Librarians (ForATL)

Drs Geert Harmanny is bibliothecaris van de Theologische Universiteit Kampen (Vrijgemaakt), voorzitter van de Vereniging voor het Theologisch Bibliothecariaat (VThB) (http://www.theologischebibliotheken.nl), en tevens voorzitter van BETH, an ecumenical association of European national theological library organizations as well as single libraries. It has a membership of nearly 1,500 libraries, spreading from north to south, east to west of Europe. Info: http://theo.kuleuven.be/apps/press/beth/)

Drs Wiljan Puttenstein was bibliothecaris van de bibliotheek van de Protestantse Theologische Universiteit

Moderator
Dr Alle Hoekema, universitair hoofddocent (emeritus) VU Amsterdam

Voertaal: Engels

Library Development Indonesie viert haar jubileum

In de tien jaar van haar bestaan is de stichting Library Development Indonesia er in geslaagd meer dan 10.000 Engelstalige wetenschappelijke boeken te sturen aan de bibliotheek van de Christelijke Universiteit van Indonesië in de Molukken (UKIM) te Ambon en andere universiteiten en hogescholen. Te noemen zijn: de Theologische Hogeschool I S Kijne te Jayapura, Papoea, de Christelijke Universiteit Tomohon (UKIT), Noord Sulawesi, de Theologische  Hogeschool van de Evangelische Kerk van Kalimantan (STT GKE) te Banjarmasin, Kalimantan Zuid en, voor historische werken in het Nederlands over Indonesië de Theologische Hogeschool Jakarta (STT Jakarta).

De Stichting wil het tienjarig jubileum samen met u  vieren met een symposium in december 2014 over de behoeften van bibliotheken in Indonesië. De waarschijnlijke datum is vrijdag 12 december. De locatie wordt nog nader te bepaald. Als gastspreker is uitgenodigd mw Hilda Putong MP. Ze heeft toegezegd. Mw Putong is hoofd van de bibliotheek van de STT Jakarta en Penningmeester van het  Forum of Asian Theological LibrariansDaarvoor was ze hoofd van de bibliotheek van de Theologische Hogeschool van het Oostelijk deel van Indonesië in Makassar, Zuid-Sulawesi (Sekolah Tinggi Teologi Indonesia bagian Timur Makassar of STT INTIM).

Een miljoen boeken voor Indonesië

oktober 2013: De bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam moet sluiten wegens het beëindigen van de subsidie. Zo’n  700.000 tot een miljoen boeken dreigen de papiermolen in te gaan. De Stichting Boeken voor Mensen heeft de bibliothecaris van het KIT benaderd met het verzoek te mogen bemiddelen zodat deze boeken naar instellingen in Indonesië verzonden kunnen worden. We wachten nog op een antwoord online cialis.

september 2014: Inmiddels is het grootste deel van de collectie van het KIT aan de Bibliotheca Alexandrina in Alexandria, Egypte geschonken, waar de boeken op 3 maart 2014 aankwamen. Meer info …

Visit by the Treasurer to our partners in Indonesia in 2012

STT I S Kijne Nov 2012 5AbepuraSTT I S Kijne Nov 2012 4STT I S Kijne Nov 2012 2Library STT I S Kijne Nov 2012 1i

In november 2012 bezocht onze penningmeester Mr Drs Huub Lems Indonesie (in een andere capaciteit) en buiten bezwaar van onze begroting. Hij nam de gelegenheid om onze partner de Theologische Hogeschool I S Kijne in Abepura te bezoeken. Hier zijn de foto’s van de nieuwe bibliotheek, gebouwd in 2002 met bijdragen van KerkinActie.

65.000 Books from the Theological University Kampen (ThUK)

Our Foundation managed to acquire about 65,000 books on theology and related subjects from the Theological University in Kampen (ThUK). These are of an unusual good quality and the subjects cover more than just theological subjects. There are books on sociology, psychology, history, social case work, philosophy, literature in English, Dutch, French, German, Italian, Latin, Greek, Aramaic  and so on The university merges with the Free University and the double books have been removed from the collection and offered to the Foundation Library Development Indonesia.

The Foundation intends to sell to the public through the Internet books that are not suitable for Indnoesia, for instance because of the language (Dutch, German, French).

Gift of books from the Foundation Books for People (Stichting Boeken voor Mensen)

On Tuesday 6 September 2011 three boxes of books were send to the Theological College, I S Kijne in Jayapura. Among the books was the 60 volume series of Great Books of Western Civilization, published by Britannica. The books were donated by the Foundation Books for People (Boeken voor Mensen) in Maastricht, which also, generously, accepted to pay for the costs of sending the books.

Books for People was established as a social service by the Rotary Club of Maastricht East to help worthy causes benefiting people by selecting and selling books. An additional aim of Books for People is to enable people to acquire good books at a very low price.

New gift of books

The Foundation received in January 2011 an estimated 2,000 books in 45 boxes from the library of the Hendrik Kraemer Institute (HKI) in Utrecht. The beginning of next month these books will all be sorted out and then send to Indonesia. The Foundation is building up a long time relationship with the libraries of the Indonesian Christian University in the Moluccas (UKIM),  the Theological College I S Kijne in Jayapura and the Theological College in Banjermasin.  Medical books will be send to the Christian University in Tomohon, which has  a medical school. The remainder of books in French, Dutch and German will be donated to the Evangelical Theological Faculty in Louvain (Leuven), (Belgium).

LDI op Facebook

U kunt het werk van de Stichting Library Development Indonesia nu ook steunen via steun aan de “Cause” van de Stichting op Facebook.

News

Grote Boeken- en Platenbeurs in Maastricht

Op zaterdag 7 november en zondag 8 november 2015 van 10 tot 17 uur is de jaarlijkse grote Boeken- en Platenbeurs van de Stichting Boeken voor Mensen, onze partner, in het ROC Leeuwenborghcollege, Sibemaweg 20 in Maastricht (naast het Novotel Hotel). De ingang van de Boekenbeurs is in Gebouw West achter het Hoofdgebouw. Er staan tienduizenden boeken klaar gesorteerd op onderwerp met prijzen tussen de € 1 en € 10. Er is een afdeling met bijzondere boeken, die iets hoger geprijsd zijn. Onderwerpen zijn onder meer: literatuur, geschiedenis, filosofie,religie, economie, recht, Tweede Wereldoorlog, strips, kunst, reizen, schilderkunst, techniek, Limburg en Maastricht. Er zijn veel boeken uit de collectie van de bibliotheek van de Theologische Universiteit Kampen te koop. Dit zijn de boeken die niet geschikt waren voor verzending naar Ambon te koop (boeken in het Nederlands, Duits en Frans) . Info: http://boekenvoormensen.nl, e-mail: boekenvoormensen@yahoo.nl.

14 maart 2013

Gift van medische boeken van Frederik Muller Rare Books

Op 14 maart 2013 ontving de Stichting ten huize van de voorzitter in Maastricht acht dozen met wetenschappelijke boeken op het gebied van de medische wetenschappen en aanverwante disciplines voor verzneding naar Indonesie van Frits Muller van Antiquariaat Frederik Muller Rare Books. Deze zal de Stichting sturen naar de Christelijke Universiteit van Indonesie in Tomohon (UKIT) in Noord Sulawesi, waar men een medische faculteit gaat oprichten.

6 maart 2013

Grote collectie boeken uit Kampen naar onze Stichting

De Stichting kon tussen de 60.000 en 75.000 boeken op het terrein van de theologie en aanverwante vakgebieden verwerven, afkomstig uit de bibliotheek van de voormalige Protestantse Theologsiche Universiteit Kampen ThUK). Het gaat om boeken die doublures zijn nu de bibliotheek van de ThUK naar de Vrije Universiteit in Amsterdam verhuisd

De Stichting beraadt zich op een effectieve manier om deze boeken te sorteren en te versturen naar onze partners in Indonesie.

10 januari 2013

Gift van VU Boekhandel

De Stichting ontving op 10 januari 2013 ten huize van de vorozitter in Maastricht een pallet met nieuwe boeken van de VU Boekhandel in Amsterdam. Het gaat om iets verouderde drukken van studieboeken met boektitels in meerderee exemplaren. Chapeau voor de heer Rienks fvgoor deze gweldige geste.

7 september 2010
Verdere samenwerking met de Stichtng Boeken voor Mensen, Maastricht
De Stichting Boeken voor Mensen zamelt het hele jaar door boeken in. Een team vrijwilligers sorteert deze. Eens in het jaar vindt er een boekverkoping plaats. De opbrengst hiervan gaat naar goede doelen. Boeken voor Mensen heeft onze Stichting toestemming gegeven uit de voorraad boeken die boeken uit te zoeken die geschikt zijn voor verzending naar Indonesië. Ze neemt nu ook de kosten van de verzending op zich.  Onze hartelijke dank hiervoor.

De Stichting Library Development Indonesia zegt toe om de boeken die zij ontvangt en die niet geschikt zijn voor verzending naar Indonesië aan de Stichting Boeken voor Mensen te geven. Op 1 september stuurden we, op rekening van Boeken voor Mensen, 10 dozen met in totaal meer dan 320 boeken naar Ambon en Jayapura.

Door deze samenwerking kunnen mensen die boeken voor Indonesië hebben deze afleveren bij het depot van Boeken voor Mensen in Maastricht:  Francois de Veijestraat 11, 6221 AB Maastricht. Route (voor de Noorderbrug, bij Beter Bed en de Dierenambulance, achter het hek, naast Second Chance).

We willen graag uw Engelse en Indonesische wetenschappelijke boeken op het terrein van de theologie, godsdienstwetenschap, psychologie, pedagogie, economie, management, geschiedenis, politicologie en sociologie.

8 november 2009
Grote Boeken- en Platenbeurs in Maastricht op 14 en 15 november 2009
De Stichting Boeken voor Mensen, partner van LDI, organiseert op vrijdag 14 en zaterdag 15 november van 10 tot 17 uur een grote boekenbeurs in het Sint Maartenscollege, Noormannensingel 50, Maastricht (aan de achterzijde van het station). Zo’n 40.000 boeken gaan tegen zeer scherpe prijzen over de toonbank.

Zo’n 1.500 van de reeds eerder gesorteerde Engelstalige boeken van academisch niveau uit deze collectie werden door LDI naar de Christelijke Universiteit  in Ambon en naar de Theologische Hogeschool in Jayapura, Papoea, Indonesië gestuurd.

1 oktober 2009
De Collectie Zuurmond naar Ambon
De Stichting ontving vrijwel de gehele bibliotheek van Prof download acrobat xi standard buy viagra from india. Rochus Zuurmond, emeritus hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam. Wij konden in september en oktober totaal 45 dozen van 10 en van 20 kg boeken naar de Christelijke Universiteit UKIM in Ambon verzenden. Het totaal aantal verzonden boeken bedroeg 1.160. Dit is een enorme verrijking van de bibliotheek. De boeken zijn op het gebied van de exegese, Bijbelse vakken, Oude Testament, Nieuwe Testament, Hebreeuws en Aramees en de vroege kerkgeschiedenis. Het materiaal is geschikt voor meerdere Master scripties en dissertaties.  De boeken die niet geschikt waren voor Ambon nam de Stichting ook in ontvangst. De Stichting heeft deze verkocht aan Antiquariaat Wever van Wijnen te Franeker. Van de opbrengst zal de Stichting andere antiquarische boeken aanschaffen voor Ambon. De Stichting bedankt Prof. Zuurmond en zijn vrouw hartelijk voor deze gift. De manager van Huize Salland in Deventer, de heer Henk Derksen, was zo vriendelijk ons twee weken lang een ruimte ter beschikking te astellen voor de opslag en voor de selectie van de te verzenden boeken. Tevens kregen we het gebruik van een aanhangwagen. Hiervoor onze hartelijke dank.

6 augustus 2009

De Stichting ontving twee dozen met theologische en sociologische boeken van Prof Frans Wijsen van de Radboud Universiteit Nijmegen voor verzending naar Indonesië

De Stichting ontving een toezegging voor drie pallets van wetenschappelijke boeken van boekhandel Selexyz. Wij zijn Selexyz zeer erkentelijk voor deze genereuze gift. Het gaat om nieuwe boeken die uit de uitverkoop overgebleven zijn.
3 juni 2009

Actie Boeken voor de Theologische Hogeschool Jakarta

De Stichting LDI heeft nu al 16 dozen met boeken gestuurd naar de STT Jakarta. Het gaat om vaak Nederlandstalige boeken op het terrein van de antropologie, ethnografie, kekr- en zendingsgeschiedenis en de taalkunde.  De boeken zijn aangeschaft bij Nederlandse antiquaren en vormen ene waardevolle aanvulling op de reeds uitgebreide collectie Nederlandstalige werken uit de koloniale periode.

1 november 2008

Samenwerking met Stichting Boeken voor Mensen

De Stichting Library Development Indonesia werkt samen met de Stichting Boeken voor Mensen in Maastricht. Dit is een initiatief van de Rotary Club Maastricht Oost. Jaarlijks organiseert deze een grote boekenverkoop van in de loop van een jaar opgehaalde boeken.  De opbrengst van de actie, circa € 10.000, gaat naar goede doelen.

LDI mag gebruik maken van de opslagfaciliteiten van Boeken voor Mensen, terwijl LDI boeken die niet geschikt zijn voor verzending naar Indonesië aanbiedt aan BvM voor verkoop.

Geslaagde verkoop van boeken

20 september 2008

De verkoop van uitgeversrestanten op de Slandsejaarmarkt is een succes geworden. De verkoop door de Stichting Bibliotheekontwikkeling Indonesië bracht € 300 op. Dat geld wordt gebruikt om geschikte boeken te kopen en te versturen naar de bibliotheek op Ambon en in andere delen van Indonesië. De kraam van de stichting maakte deel uit van de duurzame markt die op de Slandse jaarmarkt haar geslaagde opwachting maakte. Wie meer wil weten kijkt op https://librarydevelopment.nl Het bestuur bedankt graag de bezoekers van de jaarmarkt.