De Toekomst van de Theologische Bibliotheek

Jubileum Seminar van de Stichting Library Development Indonesia i.s.m. de PThU te Amsterdam  ‘De Toekomst van de Theologische Bibliotheek’ op vrijdag 12 december 2014 van 14 tot 17 uur in de Filmzaal van de PThU op de eerste verdieping van de E-vleugel van het hoofdgebouw van de VU, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

 Programma
Prof. Dr Mechteld Jansen, ‘Relatie PThU – Indonesië,’ tevens openingswoord als gastvrouw van de PThU, waar het seminar plaats vindt,

Dr At Ipenburg, ‘Tien jaar LDI. Tien jaar hulp aan Ambon (en andere bibliotheken),’

mw Hilda Putong MA, ‘De toekomst van de theologische bibliotheken in Zuid Oost Azië en Indonesië in het bijzonder,’

drs G D (Geert) Harmanny, ‘Samenwerking van theologische bibliotheken en de toekomst van de theologische bibliotheek in Europa,’

drs Wiljan Puttenstein, ‘De toekomst van de theologische bibliotheek in Nederland en het project verhuizing bibliotheek PThU Kampen naar Amsterdam, Groningen en Indonesië.’

Na elke inleiding is er een korte vragenronde

Discussie

 De inleiders

Prof Dr Mechteld Jansen is hoogleraar missiologie aan de PThU, Amsterdam en tevens rector en voorzitter van het college van bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) te Amsterdam en Groningen.

Dr At Ipenburg is voorzitter van de Stichting Library Development Indonesia

Hilda Putong is bibliothecaris van de Theologische Hogeschool Jakarta en tevens Area Representative of Indonesia for Forum of Asian Theological Librarians (ForATL)

Drs Geert Harmanny is bibliothecaris van de Theologische Universiteit Kampen (Vrijgemaakt), voorzitter van de Vereniging voor het Theologisch Bibliothecariaat (VThB) (http://www.theologischebibliotheken.nl), en tevens voorzitter van BETH, an ecumenical association of European national theological library organizations as well as single libraries. It has a membership of nearly 1,500 libraries, spreading from north to south, east to west of Europe. Info: http://theo.kuleuven.be/apps/press/beth/)

Drs Wiljan Puttenstein was bibliothecaris van de bibliotheek van de Protestantse Theologische Universiteit

Moderator
Dr Alle Hoekema, universitair hoofddocent (emeritus) VU Amsterdam

Voertaal: Engels

Library Development Indonesie viert haar jubileum

In de tien jaar van haar bestaan is de stichting Library Development Indonesia er in geslaagd meer dan 10.000 Engelstalige wetenschappelijke boeken te sturen aan de bibliotheek van de Christelijke Universiteit van Indonesië in de Molukken (UKIM) te Ambon en andere universiteiten en hogescholen. Te noemen zijn: de Theologische Hogeschool I S Kijne te Jayapura, Papoea, de Christelijke Universiteit Tomohon (UKIT), Noord Sulawesi, de Theologische  Hogeschool van de Evangelische Kerk van Kalimantan (STT GKE) te Banjarmasin, Kalimantan Zuid en, voor historische werken in het Nederlands over Indonesië de Theologische Hogeschool Jakarta (STT Jakarta).

De Stichting wil het tienjarig jubileum samen met u  vieren met een symposium in december 2014 over de behoeften van bibliotheken in Indonesië. De waarschijnlijke datum is vrijdag 12 december. De locatie wordt nog nader te bepaald. Als gastspreker is uitgenodigd mw Hilda Putong MP. Ze heeft toegezegd. Mw Putong is hoofd van de bibliotheek van de STT Jakarta en Penningmeester van het  Forum of Asian Theological LibrariansDaarvoor was ze hoofd van de bibliotheek van de Theologische Hogeschool van het Oostelijk deel van Indonesië in Makassar, Zuid-Sulawesi (Sekolah Tinggi Teologi Indonesia bagian Timur Makassar of STT INTIM).

Een miljoen boeken voor Indonesië

oktober 2013: De bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam moet sluiten wegens het beëindigen van de subsidie. Zo’n  700.000 tot een miljoen boeken dreigen de papiermolen in te gaan. De Stichting Boeken voor Mensen heeft de bibliothecaris van het KIT benaderd met het verzoek te mogen bemiddelen zodat deze boeken naar instellingen in Indonesië verzonden kunnen worden. We wachten nog op een antwoord online cialis.

september 2014: Inmiddels is het grootste deel van de collectie van het KIT aan de Bibliotheca Alexandrina in Alexandria, Egypte geschonken, waar de boeken op 3 maart 2014 aankwamen. Meer info …

Visit by the Treasurer to our partners in Indonesia in 2012

STT I S Kijne Nov 2012 5AbepuraSTT I S Kijne Nov 2012 4STT I S Kijne Nov 2012 2Library STT I S Kijne Nov 2012 1i

In november 2012 bezocht onze penningmeester Mr Drs Huub Lems Indonesie (in een andere capaciteit) en buiten bezwaar van onze begroting. Hij nam de gelegenheid om onze partner de Theologische Hogeschool I S Kijne in Abepura te bezoeken. Hier zijn de foto’s van de nieuwe bibliotheek, gebouwd in 2002 met bijdragen van KerkinActie.

65.000 Books from the Theological University Kampen (ThUK)

Our Foundation managed to acquire about 65,000 books on theology and related subjects from the Theological University in Kampen (ThUK). These are of an unusual good quality and the subjects cover more than just theological subjects. There are books on sociology, psychology, history, social case work, philosophy, literature in English, Dutch, French, German, Italian, Latin, Greek, Aramaic  and so on The university merges with the Free University and the double books have been removed from the collection and offered to the Foundation Library Development Indonesia.

The Foundation intends to sell to the public through the Internet books that are not suitable for Indnoesia, for instance because of the language (Dutch, German, French).

Gift of books from the Foundation Books for People (Stichting Boeken voor Mensen)

On Tuesday 6 September 2011 three boxes of books were send to the Theological College, I S Kijne in Jayapura. Among the books was the 60 volume series of Great Books of Western Civilization, published by Britannica. The books were donated by the Foundation Books for People (Boeken voor Mensen) in Maastricht, which also, generously, accepted to pay for the costs of sending the books.

Books for People was established as a social service by the Rotary Club of Maastricht East to help worthy causes benefiting people by selecting and selling books. An additional aim of Books for People is to enable people to acquire good books at a very low price.

New gift of books

The Foundation received in January 2011 an estimated 2,000 books in 45 boxes from the library of the Hendrik Kraemer Institute (HKI) in Utrecht. The beginning of next month these books will all be sorted out and then send to Indonesia. The Foundation is building up a long time relationship with the libraries of the Indonesian Christian University in the Moluccas (UKIM),  the Theological College I S Kijne in Jayapura and the Theological College in Banjermasin.  Medical books will be send to the Christian University in Tomohon, which has  a medical school. The remainder of books in French, Dutch and German will be donated to the Evangelical Theological Faculty in Louvain (Leuven), (Belgium).

LDI op Facebook

U kunt het werk van de Stichting Library Development Indonesia nu ook steunen via steun aan de “Cause” van de Stichting op Facebook.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.